Platonic Texts Archive

Apology
Alcibiades 1
Charmides
Cratylus
Critias
Crito
Gorgias
Ion
Laches
Lesser Hippias
Lysis


Greek Texts Archive
Library Lobby
Home